0915238211
GIỚI THIỆU

Sứ mệnh: Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu nghiên cứu và phát triển các giải pháp cơ giới hóa hiệu quả cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người nông dân, đem lại sự nghiệp thành công cho các thành viên và mang lại giá trị cao hơn cho xã hội.

Mục tiêu: Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu trở thành công ty số 1 Việt Nam về các giải pháp cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp và máy xây dựng.

Slogan: Chữ Tâm nâng tầm thương hiệu.

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM HỒ HOÀN CẦU